Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
mag (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 455 days03:15
0.29 0.53 0.71
 
mazaska2
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 70 days00:15
1.30 1.33 1.21