Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 828 days07:54
6.07 5.63 5.54
 / 74%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 896 days05:54
0.67 0.63 0.32
 /boot 48%