Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
ohmycardserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 949 days01:15
0.06 0.02 0.00
 /boot 33%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 78 days03:15
3.82 4.18 4.51
 
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 146 days01:15
0.60 0.54 0.52
 /boot 48%