Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1773 days22:42
3.28 3.28 2.74
 /boot 62%
Xray
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 44 days22:42
1.73 1.40 1.25
 / 81%