Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 344 days03:48
1.08 1.00 0.92
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 376 days03:48
0.00 0.04 0.05
 / 37%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 386 days03:46
2.29 2.59 2.75
 / 89%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 261 days03:48
0.97 0.54 0.41
 /backup 91%