Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 41 days09:42
6.03 5.05 4.75
 /boot 75%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 539 days09:42
0.09 0.07 0.08
 /backup 80%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 443 days14:42
0.12 0.06 0.01
 / 80%