Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 378 days04:18
2.61 2.40 2.17
 /boot 50%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 416 days02:18
1.70 2.06 1.74
 /backup 73%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored: