Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 350 days10:06
0.77 0.93 1.04
 / 57%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 938 days08:06
3.04 1.94 1.57
 /backup 82%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored: