Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 202 days09:18
0.38 0.68 0.90
 /boot 52%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 790 days07:18
0.77 0.98 1.02
 /boot 71%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored: