Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1600 days11:00
1.17 0.96 0.83
 /backup 37%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 485 days11:00
3.52 3.43 3.52
 / 51%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 127 days11:00
3.90 3.76 3.76
 / 89%