Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1182 days05:06
6.04 5.19 4.44
 / 76%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1078 days05:06
0.23 0.35 0.36
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 169 days05:06
1.46 1.61 1.58
 / 44%