Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1318 days12:54
9.47 8.95 8.79
 / 73%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1214 days12:54
0.36 0.31 0.26
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 99 days12:54
1.58 1.65 1.63
 / 46%