Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Lima
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1704 days09:48
2.54 2.20 1.70
 /backup 75%
limestone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 643 days08:48
0.35 0.38 0.29
 / 46%