Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
nebula
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 251 days15:12
1.56 1.49 1.46
 /boot 49%
Nelly
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1766 days09:12
2.53 2.50 2.56
 /boot 81%
nostra
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored: