Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 19 days21:24
1.56 1.73 1.69
 / 79%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 35 days20:24
0.04 0.06 0.08
 / 22%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 55 days21:24
3.26 4.10 4.66
 /boot 50%