Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 11 days12:06
2.03 1.32 1.15
 /boot 55%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 285 days11:06
0.21 0.20 0.20
 / 23%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 64 days12:06
2.14 2.85 2.85
 /backup 57%