Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 257 days10:13
3.60 3.29 3.54
 / 88%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 69 days09:13
0.03 0.02 0.00
 / 25%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 450 days10:13
3.83 3.89 4.01
 /boot 63%