Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 124 days04:42
0.05 0.13 0.17
 /boot 26%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 399 days04:42
0.23 0.24 0.36
 /tmp 80%
rift2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 64 days03:42
0.00 0.05 0.12
 / 45%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 17 days02:42
1.63 1.73 1.61
 /boot 82%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 60 days04:42
1.20 1.55 1.66
 /backup 55%