Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 756 days07:01
0.36 0.34 0.44
 / 39%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1030 days07:01
0.05 0.04 0.01
 /backup2 32%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 648 days05:01
4.57 2.41 1.70
 / 83%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 691 days07:01
3.28 2.77 2.82
 / 84%