Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 499 days09:48
0.61 0.42 0.27
 / 38%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 774 days09:48
0.00 0.08 0.05
 /boot 30%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 391 days07:48
4.64 3.47 2.57
 /backup2 88%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 434 days09:48
2.69 2.33 2.22
 / 83%