Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 647 days10:30
0.50 0.40 0.31
 / 38%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 922 days10:30
0.16 0.12 0.09
 /boot 30%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 540 days08:30
1.59 2.08 2.04
 / 73%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 582 days10:30
1.19 1.92 2.12
 / 83%