Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 261 days12:30
0.01 0.07 0.09
 /boot 26%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 536 days12:30
0.10 0.09 0.08
 /boot 29%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 154 days10:30
2.00 1.80 1.82
 /backup2 87%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 196 days12:30
1.74 2.12 2.16
 / 65%