Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 79 days19:36
0.72 0.58 0.52
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 44 days19:36
0.78 0.54 0.47
 / 84%
soccer
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days11:36
0.58 0.46 0.48
 / 62%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 163 days05:36
0.30 0.33 0.36
 / 75%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 923 days03:36
1.80 1.49 0.97
 /boot 61%