Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 110 days22:06
5.82 5.15 4.14
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 75 days22:06
1.55 1.29 1.19
 / 57%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 194 days08:06
0.33 0.19 0.19
 / 75%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 954 days06:06
0.05 0.29 0.36
 /boot 61%