Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 535 days07:19
1.04 0.91 0.66
 /boot 83%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 217 days17:19
1.21 1.08 1.09
 / 63%