Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 41 days12:42
1.02 1.15 1.25
 /boot 67%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 841 days23:42
0.09 0.12 0.13
 / 33%