Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 427 days10:49
0.65 0.71 0.75
 /boot 83%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 108 days21:49
0.35 0.32 0.35
 / 62%