Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 19 days05:00
2.70 2.91 2.90
 /boot 82%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 705 days15:00
0.14 0.20 0.24
 / 32%