Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 278 days10:06
0.93 1.09 1.09
 /boot 83%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1079 days20:06
0.58 0.50 0.34
 / 50%