Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 21 days00:00
0.01 0.03 0.05
 /boot 16%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 181 days00:00
0.84 0.43 0.33
 /boot 56%