Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 94 days18:13
0.07 0.12 0.11
 / 31%
yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 106 days18:13
1.22 0.81 0.77
 /boot 69%