Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 304 days03:48
0.07 0.05 0.05
 / 28%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 142 days03:48
2.25 2.66 2.72
 /backup 87%