Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 440 days11:36
0.02 0.04 0.05
 / 30%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 124 days11:36
0.95 0.92 0.95
 /backup 77%