Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 978 days00:06
0.01 0.02 0.00
 / 53%
yodatmp
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
  0%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 130 days00:06
0.79 0.94 0.66
 /boot 56%