Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 826 days09:43
0.06 0.11 0.08
 / 38%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days09:43
0.09 0.09 0.17
 /backup 73%
yogurt_2024
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 62 days09:43
1.59 1.63 1.68
 /boot 63%