Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 14 days19:42
0.17 0.08 0.06
 /boot 20%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 348 days19:42
0.36 0.70 0.86
 /boot 56%