Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1326 days04:42
5.43 5.25 4.13
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 900 days04:42
4.25 4.42 4.58
 / 69%