Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 226 days06:24
4.45 4.50 4.36
 
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 13 days06:24
2.02 1.90 1.88
 / 51%