Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1463 days12:36
4.07 3.00 2.74
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1037 days12:36
3.00 3.29 3.02
 / 74%