Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    up 554 days03:30
1.35 1.45 1.53
 
notserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 173 days03:30
0.00 0.08 0.11