Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    up 385 days03:15
2.55 2.45 2.57
 
notserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 5 days03:15
0.15 0.07 0.01