Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
nano
OKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 157 days08:15
0.20 0.23 0.54
 / 58%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    up 746 days02:15
2.35 2.55 2.04
 
notserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 366 days02:15
0.26 0.13 0.24