Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 160 days09:12
2.83 2.84 2.69
 
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 15 days09:12
1.97 2.20 2.35
 / 51%